கும்பாபிஷேகம்

குடமுழுக்கு அல்லது கும்பாபிசேகம் (கும்பாபிஷேகம்) ஒவ்வொரு இந்து…

Greatness of Sai Baba Udi

It is well-known that Baba took Dakshina from all, and out of the amount thus collected, He spent a lot on charity and purchased fuel with the balance left with…

அன்னதானம் - ஓர் புனித அர்ப்பணிப்பு

"தானத்தில் சிறந்தது அன்னதானம்" என்ற கூற்றை அனைவரும் கேட்டிருப்போம்.…

BV Narasimha Swamy

(He propagated about Baba across  the  country   with   emphasis  in  South  India  &  wrote books on devotees' experiences  besides  other  books,…