• கும்பாபிஷேகம்

  குடமுழுக்கு அல்லது கும்பாபிசேகம் (கும்பாபிஷேகம்) ஒவ்வொரு இந்து கோவிலிலும் பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடத்தப்பட…

  Read more
 • Devotees are requested to share their wonderful experiences of Sri Naga Sai.

  As the part Maha Kumbabishekam ceremony, Sri Naga Sai Trust has Plan to release Kumbabishekam Malar (journal), along with the devotee’s wonderful experiences of Sri Naga Sai.
  We request you to drop your experiences letter in the drop box kept in temple premises or send by post. The devotee’s request to mention their…

  Read more
 • Donate for Kumbabishekam thirupani work

  Sri Naga Sai Mandir along with Puthu Kovil Astabandhana Maha Kumbabishekam thirupani work is in progress, devotees donating for thirupani work contact Temple office. Online donation for thirupani work will enable soon. Stay connected with us.

  Read more