சாதே வாடா

சீரடியில் முதல் முதலில் கட்டிய ” சாதே வாடா “….. வாடா என்றால் தங்கும் அறை என்று பெயர்…… இந்த வாடா குருஸ்தானுக்குப் பின்னால் இருந்தது மற்றும் சமாதி மந்திரின் வெளியேறும் வாயில்களில் ஒன்றை ஒட்டியது.

 

சாயி பக்தர் திரு. ஹரி விநாயக் சாத்தே இந்த வாடாவை கட்டினார்..இந்த வாடா மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்தது, ஏனெனில் இது சீரடிக்கு தொலைதூர இடங்களிலிருந்து வரும் பக்தர்களுக்கு ஒரே ஓய்வு இடமாகும் (சாயி சத்சரித்திரம் அத்தியாயம் 4 ஐ பார்க்கவும்).
சாதே வாடா ஆரம்ப நாட்களில் அனைவருக்கும் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்தது. 1908 ஆம் ஆண்டில் வாடாவை சாதே கட்டினார். சாதே வாடாவின் கட்டுமானம் ஆரம்பித்த நாள் ஒரு பெளர்ணமி தினம். கட்டுமானப் பணிகள் நடந்து கொண்டிருந்தபோது, ​​சுவர்களை உயர்த்த வேண்டியிருந்தது, குரூஸ்தானில் உள்ள வேப்பமரத்தின் சில கிளைகளை வெட்ட வேண்டியிருந்தது. யாரும் அதைத் தொடத் துணிவு இல்லை… ஆனால் சாயிபாபா தானே வந்து தடைபட்ட கிளைகளை வெட்டினார்.
இந்த வாடா வரலாற்றில் நிரம்பியுள்ளது, ஏனெனில் இது பல தீவிர பக்தர்களை வைத்திருந்தது தத்யா சாஹிப் நுல்கர் ,மேகா மற்றும்.தாதா சாஹிப் கபார்டே நீண்ட காலம் தங்கினார்.

கபர்தே இந்த வாடாவில் தங்கி மறக்கமுடியாத “ஷிர்டி டைரி” எழுதினார். கே.ஜே.பீஷ்மா “ஸ்ரீ சாய்நாத் சகுனோபாசனா” (ஆரத்தி புத்தகம்) எழுதினார். ஷிர்டியைப் பார்க்கும்போதெல்லாம் ஜோதிந்திரா தர்கட் குடும்பத்தினரும் இங்கேயே தங்கினார்கள்.

ராமாயணம், ஏக்நாத்தின் பகவத், மற்றும் யோகா வசிஷ்டா ஆகிய புனித நூல்கள் மாலை நேரங்களில் பக்தர்கள் வாசித்தனர் ,, வழக்கமாக இரவில் பீஷ்மரால் பாடிய பஜனைகளும் நடைபெற்றது.

இந்த வாடாவை ஆர்.எஸ். நவல்கர் ” 30 செப்டம்பர் 1924 அன்று சாதேவிடமிருந்து விலைக்கு வாங்கினார். பின்னர் வி.என். கோரக்ஷ்கர் மிகுந்த தூண்டுதலுடன் நவல்கரின் வாரிசுகளுடன் பேச்சு வார்த்தை நடத்தி வாடாவை சன்ஸ்தானுக்கு பரிசளிக்குமாறு அறிவுறுத்தினார். இந்த வாடா 1939 இல் சான்ஸ்தானுக்கு பரிசாக வழங்கப்பட்டது. 1941 ஆம் ஆண்டில், சன்ஸ்தான் பக்தர்கள் தங்குவதற்கு நான்கு இரட்டை அறைகளைச் கட்டினர். பக்தர்கள் இந்த வாடாவில் 1980 வரை தங்கியிருந்தனர். பின்னர் அது மக்கள் தொடர்பு அலுவலகமாகப் (PRO Office ) பயன்படுத்தப்பட்டது. 1998-1999 காலத்தில் சாயிபாபா சன்ஸ்தான் சமாதி மந்தீரை விரிவாக்கம் செய்யும் நோக்கில் சாதே வாடாவை இடித்தனர்……

Share the Post

Lakshmibai Shinde

Lakshmibai hailed from a village near Yeola. She was married to Tukaram Patil at the age of thirteen and came to Shirdi. She had two sons named Tatya…

Abdul Baba

Introduction to Abdul Baba and his daily routine: Abdul was born in about 1871 and was a native of Nanded. When he was very young, and under the care of Fakir…

Shama - Madhavrao Deshpande

In this film, Dr Vinny Chitluri pays tribute to Shama and talks of his special relationship with Baba. Sai Baba had told Shama that their association…