சந்திர கிரகணத்தை முன்னிட்டு ஜூலை 27ஆம் தேதி பிற்பகல் 2.30 ஸ்ரீ நாகசாயி மந்திர் நடை மூடப்படும்.

சந்திர கிரகணத்தை முன்னிட்டு ஜூலை 27ஆம் தேதி பிற்பகல் 2.30 மணி முதல் 28 ஆம் தேதி அதிகாலை 6.30 மணிவரை ஸ்ரீ நாகசாயி மந்திர் ( சாயி பாபா கோவிலில்) நடை மூடப்படும்.

Spread the love!